Reeds lid ? Schrijf 30 euro/lid over op rekening Chiro BE07 7775 9814 9566 met vermelding naam en voornaam lid.

Nog geen lid ? Kom op zondag eens langs van 14u tot 17u naar de Calidris. Vond je het tof en wil je lid worden dan schrijf je ook 30 euro over met vermelding naam en voornaam. De leiding moet dan wel nog alle gegevens van jou noteren zoals naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoon, mailadres…