Het eerste clubgebouw werd hier ‘de Tap’ genoemd naar ‘Gîte d’Etappe” of ‘Wandelheem’ (dat er kwam in 1947, een christelijk tehuis voor jonge trekkers). Op de plaats waar nu het resterend hoofdgebouw van ‘Zon en Zee’ staat, konden wij over verschillende lokalen beschikken. Daar was ook een feestzaal waar toneelstukken opgevoerd werden en waar zangcrochets plaatsgrepen. Die werden vroeger massaal bijgewoond. Naast het gebouw lag er ook een voetbalplein.

1948: Er werd van wal gestoken met het Patronaat. Dat “patronaatje” werd een toekomst van slechts veertien dagen voorspeld. De contacten werden gelegd in December.

1949: De Chiro is van start gegaan op 15 mei en kreeg de naam “St.Laurentius, genaamd naar de patroonheilige van de parochie. E.H. Carpentier, de medepastoor van toen, werd de eerste proost. Hendriek Tratsaert werd eerste groepsleider en samen met Herman Maesen, Kamiel Quartier en Armand Coulier kon de Chiro van start gaan. Officieel is de Chiro aangesloten bij Chiro Nationaal en het gewest Oostende in Oktober. Later werd Hendriek Tratsaert ook gewestleider.

1951 – 1952: We kregen een nieuwe proost, namelijk Gerard Herman. Tien jaar nadat onze Chiro van start ging, kreeg de jeugd van Nieuwpoort ook de mikrobe te pakken. Ze wilden ook met “Chiro” starten. Jef Heus, een leider van bij ons trok naar Nieuwpoort om hen bij te staan. De eerste leiders van Chiro Nieuwpoort hebben dan ook hun opleiding bij ons gehad. Later zijn er nog enkele leiders weggetrokken om in Lombardsijde een Chiro te stichten. Doch deze heeft maar 4 jaar stand gehouden.

1961 – 1962: We kregen opnieuw een andere proost : Karel Willems.

1963: Er kon van start gegaan worden met een eigen gewest. Chiro “De Branding – Nieuwpoort”, Chiro “St. Pieter – De Panne” en Chiro “St. Laurentius – Westende.

1965: Rond de jaren ‘65 kende de Chiro in het algemeen een grote verandering. Voor het eerst gaat men rond jaarthema’s werken. De afdelingen kregen een andere naam.

8 – 10 jaar jongknapen wordt speelclub 10 – 12 jaar burchtknapen wordt rakkers 12 – 14 jaar kerels blijft kerels + 16 jarigen chiromannen wordt aspi’s Ook in eigen gemeente kende men een grote verandering. Vooreerst kreeg men opnieuw een andere proost nl. Ignace Vandenbussche. De Chiro veranderde van naam. Chiro Ter Streep – Westende. In september werd er van start gegaan met een meisjeschiro. De meisjeschiro kreeg eveneens de naam Chiro Ter Streep – Westende. Zij hadden hun onderkomen in het Parochiaal Centrum. Griet Claerhout was de eerste groepsleidster en de eerste leidsters waren Gerda Boydens, Hedwige Boydens, Magda Renty, Gerda Jacobs en Magda Declerck.

1967: Nu kan de huidige chiro beschikken over de ‘Westhint’ in de Essex Scottishlaan. Hier had wijlen Jan Ureel ooit een garage. De werkplaats werd sportzaal en de naastliggende lokalen zijn vergaderzaaltjes. Daarbij is ook het woonhuis aangehecht. Die gebouwen zagen er altijd erg verwaarloosd uit. Het is eigendom van vzw Parochiale werken. Voor het jubileum werd de gevel geschilderd (60 jaar chiro)

1968: Onder leiding van Jan Renty ontstond een muziekkapel bestaande uit 5 leden. Geleidelijk groeide deze uit en 5 jaar later werd de muziekkapel vergezeld met een 16 majoretten. De muziekkapel en de majoretten waren niet meer weg te denken uit de gemeente. Bij ieder feestelijk gebeuren waren ze van de partij. Zelf 2 buitenlandse optredens hebben ze mogen meemaken. Eén in Rijsel (Frankrijk)en één in Rauchenberg (Duitsland).

1971 – 1972: We kregen opnieuw een andere proost nl. Gerard Coucke. Rond die periode kreeg het uniform iets nieuws. Iets dat eigen was aan onze eigen Chiro nl. onze chiromuts. Voor het eerst werd er gewerkt met een oudercomité. Deze groep stond klaar om een handje te helpen bij al onze feestelijkheden. Ook waren ze actief betrokken bij onze papierslagen.

1974: De Chiro kende opnieuw op nationaal vlak een grote verandering. We kregen een nieuw uniform. De korte zwarte fluwelen broek, het donkerbruine hemd en de gele das werden vervangen door een korte donkerbruine broek en een beige hemd. Bij de meisjes werd het blauw kleed en gele das vervangen door een gele bloes en een donkerblauwe overgooier. Ook de muziekkapel werd aangepast. Bij het uniform kwam nog een donderbruine pull. De majoretten werden volledig in het nieuw gestoken, los van het uniform.

1980 – 1981: Een nieuwe proost : Lionel Pollet.

1981 – 1982: Er werd een oud-leidingswerkgroep opgericht o.l.v. Jean Marie en Ka Sercu. De bedoeling was om de vriendschapsband die gegroeid was tijdens de chirojaren , verder te onderhouden en waar nodig was, de leiding een handje te helpen.

1982 – 1983: Weer kregen we een nieuwe proost Emiel Devriese.

1987 – 1988: Met de muziekkapel en de majoretten ging het minder goed. Er was nog weinig belangstelling voor opvolgende muziekkanten. In 1988 werd nog een poging gedaan om de Chiromeisjes toe te laten bij de muziekkapel. Maar uiteindelijk is men in ‘89 gestopt. De muziekkapel heeft uiteindelijk toch 20 jaar lang heel wat feestelijkheden verzorgd.

1990: Ook de Chiro kende een terugval en voor het eerst werd er gewerkt met een volwassen begeleider. Het oudercomité van vroeger was ontgroeid en er was nood aan een volwassen persoon. De jongens hadden nog weinig leden en zo werd er begin de jaren ‘90 gestart met een gemengde werking.Er werd nog enkel Chiro gegeven in de West Hint. De Chiro zat in een dieptepunt.

1998: 50 jaar Chiro. Opnieuw is er een oudercomité. Deze heeft zich vooral ingezet om de feestelijkheden rond het 50 jarig bestaan te doen slagen. Samen met proost Norbert Lagast en volwassen begeleidster Hilda D’Hulster en de leiding stappen we in de boot en varen we naar de volgende 50 jaar.

1999: Chantal Hosten en Heidi Maesen nemen de fakkel over van volwassen begeleidster Hilda D’Hulster. Ze starten met een Chiro-krantje.

2002: Halverwege 2002 stopt Chantal Hosten als volwassen begeleidster. Heidi die 7 jaren lang zelf chiroleidster is geweest ziet dat er dingen moeten veranderen en dat het niet eenvoudig zal zijn want alles is in deze maatschappij verandert, alsook manier van opvoeden. Kinderen groeien op in een moderne maatschappij met heel veel veranderingen. Heidi trekt aan de alarmbel bij het begin van het nieuwe chirojaar om de gevaren rond en in het Chiro-heem ” De West-Hint” aan te pakken. Ze gaat ten rade bij de gemeentelijke jeugdraad om financieel bij te staan. De West – Hint wordt beheerd door de vzw Parochiale Werken met 4 leden. Juist aan de start van het nieuwe chirojaar komt een verantwoordelijke van de gemeente om een bestek op te maken van de werken. Op staande voet mocht niemand meer in het chiroheem wegens brandgevaar. Volwassen begeleidster Heidi is zelf op zoek moeten gaan naar een andere locatie om de zondagse activiteiten te laten doorgaan. Ze vonden voor 1 jaar onderdak in de zomerklassen van Duin en Zee.

2003: 55 jaar Chiro! Na de feestelijke viering lieten de leden 55 ballonnen de lucht in. Ieder ballon stond voor 1 jaar Chiro. De ene ballon vloog wat verder dan de andere. Zo is het ook gegaan tijdens de chirojaren. Het ene jaar ging het al wat beter dan het andere. Dit jaar vonden ze onderdak in “De Calidris”.

2004: Eindelijk kon de Chiro weer doorgaan in het vernieuwde chirolokaal ” De West-Hint”. Centrum jeugdtoerisme en Parochiale werken verhuren nu samen de lokalen in de zomer en tijdens de weekends van April tot Oktober. We beë indigen de werking met E.H. Lagast.

2009: Nog altijd onder leiding van volwassen begeleidster Heidi vierden we 60 jaar Chiro. Voor deze gelegenheid werd een nieuwe pull aangekocht. Eigen aan Chiro Westende is het marine-blauwe t-shirt en de rode sweater. Samen met de leiding, oudercomité hebben we een groots feest opgezet. Een heel weekend lang vierden we 60 jaar Chiro Westende! Chiro Nationaal vierde zn 75 jaar!

2013 – 2014: Samen met leiding, oudleiding, bivakkoks van de voorbije 65 jaar werd een grootse maaltijd voorzien ter gelegenheid van ons 65 jarig bestaan. We hebben nog altijd ons eigen marine blauw ’t shirt en onze rode pull. Volwassen begeleidster Heidi en leidster Nadine zijn aan het onderhandelen voor een nieuwe vaste stek voor onze chirowerking. De West Hint blijft een oud gebouw met veel mankementjes. Voor een veilige omgeving van de leden opteren we voor het conciergehuis van de Calidris.

2014: Hoofdleidster Nadine en volwassen begeleidster hebben verschillende keren gaan onderhandelen met burgemeester Jana en schepen van jeugd Bart om de Calidris tot vaste stek te maken voor de chiro. Er zijn teveel gebreken aan de West Hint waardoor de veiligheid van de kinderen niet meer gegarandeerd is. Na 47 jaar verhuizen we met onze werking naar ‘De Calidris’. De leiding heeft het huis heropgefrist met leuke kleuren. Met de duinen rondom kunnen de kinderen op een veilige manier spelen,ravotten. We hopen hier nog vele jaren te kunnen Chiro geven. Er wordt ook weer gewerkt met een ouderraad. Tal van activiteiten worden verder gegeven om de kampprijs laag te houden.

2016: Na 17 jaar geeft Heidi Maesen (volwassen begeleidster, bivakverantwoordelijke en kookouder) de fakkel over aan Saskia Callewier. Heidi was in totaal 35 jaar verbonden met chiro Westende. Ze was 9 jaar lid, 7 jaar leidster en 17 jaar volwassen begeleidster. 35 keer is ze meegegaan op bivak. Samen met de ouderraad gaat Saskia, Heidi haar energie in de chiro verder zetten. De Calidris blijft ” the place to be” op zondag.

2020: Saskia staat nog altijd aan het roer. Zij heeft de taak gehad om samen met de leiding, de chirowerking door de 2 moeilijke coronajaren heen te loodsen. De corona heeft een grote impact gehad op de gehele samenleving. Ook onze Chirogroep had met uitdagingen te kampen in deze periode. Zo kon er vaak geen of maar beperkte werking doorgaan of werd er overgeschakeld op online activiteiten. Ook de zomervakanties gingen gepaard met jeugdwerkregels, contacttracing, hygiënemaatregelen, enzoverder. Die extra maatregelen zorgden voor frustraties die de motivatie van leiding en Saskia sterk op de proef stelden. De kinderen waren heel blij dat het kamp toch doorging. Ipv naar Antwerpen op kamp werd het Veurne. De chiro verblijft nog steeds in de Calidris maar we zijn een heel groot gedeelte kwijt aan de redders. De grote zalen van de Calidris gebruiken ze om het materiaal van de reddersposten in de zomer te stokkeren. Het is geen zo’n gemakkelijke werking maar het lukt ons toch.

2023 : We zijn weer van start gegaan en wat voor een jaar !!! Dit jaar bestaan we 75 jaar. Hoeveel verenigingen gaan ons voor ? Saskia zet een stap opzij als VB maar blijft financiële verantwoordelijke. Heidi neemt terug de taak als Veebee over samen met Dieter Vergote in opleiding 🙂 Ze wilt een grote ruggensteun zijn voor de enthousiaste leidingsploeg. Zij zet de positieve dingen in de verf, maar durft ook de vinger op de wonde te leggen als er iets niet zo goed verlopen is. We gaan er dus een lap opgeven aan dit feestelijk chirojaar.